งานอาชีวศึกษาระบบวิภาคี

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย
แขวงรถจักรนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง
โครงการหมู่บ้าน เดอะปาล์มซิตี้
บริษัท ๕๐๕ โภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ABLAZE HOUSE จำกัด
บริษัท กลอบอล ซีส จำกัด
บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด
บริษัท เคซีทีวี จำกัด
บริษัท แคนาดอล เอเชีย จำกัด
บริษัท โคราชพรีซิชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ๑๙๙๕ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด
บริษัท เดรี่ ควีน จำกัด
บริษัท ไดกิ้น คอนเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท ไดซิน จำกัด
บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด
บริษัท ใต้ฟ้ายูนิเวิร์ส จำกัด
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด
บริษัท นิสเทิร์น สตีล จำกัด
บริษัท บังคินโคซาคุ จำกัด
บริษัท ป.เสรีแทรคเตอร์ จำกัด 
บริษัท พรนรินทร์ วัสดุก่อสร้าง จำกัด
บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ๊บไลแอ็นซ์ จำกัด
บริษัท เพรียบพร้อมอิเลคทริคเวิลด์ จำกัด
บริษัท เพอร์โก้ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

บริษัท วรการ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแทรคเตอร์ จำกัด
บริษัท หัวใจคู่ จำกัด
บริษัท อัลฟาน่าเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ แอนด์ เอ สแตนดาร์ท จำกัด
บริษัท เอข.ที.สหกิจ จำกัด
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเอ็น. พาร์ท เมคกิ้ง เอ็นจิเนีย จำกัด
บริษัท ไอ.วี.จี. จำกัด (สาขาปากช่อง)
ร้าน บันทิตออโต้คาร์
โรงพิมพ์เลิศศิลป์
โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
สถานีตำรวจภูธรจอหอ
สำนักการช่างเทศบาลนครนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สำนักงาน ซี เอส การบัญชีและทนายความ
สำนักงาน นภัสการบัญชี
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ติ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี คิว ทูมิเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนะกุลก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝั่งไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประสิทธิ์รุ่งเรืองชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมชเชอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธนา อินเตอร์กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัชก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรินทร์ธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรวิศวกรรมและการช่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรนารี ซัพพลายส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลาโชติวิศวกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.บี. พลาสติก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เอส วัน กรุ๊ป
อู่ เค.เอ็ม. คลีนิคคาร์