รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.


  1. การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย (ปวส./ปวช.)
  2. เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.)
  3. การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.)
  4. งานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


electrical

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง