รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 • การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย (ปวส./ปวช.)
 • เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.)  (9 ธ.ค.55)
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.) 
 • งานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.)


  งานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) (เพิ่มเติม)

  ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะ
  สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศปรับอากาศ จำนวนเงิน 21,770 บาท
  สาขางานติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย จำนวนเงิน 17,146 บาท

  สาขางานการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลฯ
  ส่งใบสมัคร ได้ที่ e-mail : lnoonl.inse04@gmail.com หรือ Fax เบอร์ 044-254950
  และในวันลงทะเบียน ให้นำเอกสาร ใบสมัคร(ตัวจริง) มาส่งอีกครั้ง

   
 • รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

  ติชม


  ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

  สร้างโดย :


  electrical

  สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
  ไฟฟ้ากำลัง