หน้าที่จิตอาสา

ทำหน้าที่ พลจิตอาสาของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาการก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
Email:ooya0313@gmail.com

สถิติเยี่ยมชม

33787